نشانه‌های بیماری و استرس در ماهی‌ها ۱

نشانه‌های بیماری و استرس در ماهی‌ها

1.باله های افتاده

در این متن به برخی نشانه‌هایی که حاکی از بیماری یا استرس در ماهی‌ها است، خواهیم پرداخت. به علاوه سعی شده است راه حلی به طور اختصار برای مقابله با آن‌ها ذکر شود. البته هر کدام از این نشانه‌ها راه حل‌هایی دارند که می‌شود به تفصیل در موردشان نوشت که این کار را نیز در مقالات بعدی انجام خواهیم داد.

یکی از اولین نشانه‌های مریضی یا استرس در ماهی‌ها چسبیدن باله‌هایشان به بدنشان است. آکواریوم‌داران حرفه‌ای از این نشانه برای سریع‌تر مقابله کردن با بیماری استفاده می‌کنند. اگر چنین نشانه‌ای را در ماهی‌های خود دیدید باید به سرعت برای مقابله با بیماری و یا استرس دست به کار شوید. در این مرحله، درمان بیماری ماهی و جلوگیری از تشدید آن معمولا امری محتمل و در دسترس است.

2.باله های افتاده

در این حالت بدن ماهی به شکلی تکان می‌خورد که انگار در حال شنا کردن است اما در اصل در جایی ثابت ایستاده است. لرزش نیز مثل افتادن باله از جمله نشانه‌های اولیه است که در صورت توجه و پیگیری ما به این نشانه، ماهی زود تیمار شده و بیماری و استرس در او شدت نمی‌گیرد.

3. لکه‌های سفید

این نشانه به صورت لکه‌ها یا نقطه‌هایی کوچک و سفید رنگ بر روی بدن و باله‌های ماهی پدیدار می‌شود. این بیماری از جمله بیماری‌های شایع در بین ماهی‌ها است.

تنها در صورتی که به سرعت دست به درمان ماهی بزنید این بیماری خوب شده و تشدید نمی‌شود. در عکسی که در زیر قرار داده شده است ماهیِ بالای کوسه‌ایی را می‌بینید که دچار این بیماری شده است. بهتر است در ابتدای معرفی هر ماهی به آکواریوم‌تان، آن ماهی را به شدت تحت نظر بگیرید تا مطمئن شوید دچار این بیماری نشود.

بعد از چندی می‌توانید کمتر به این مسئله توجه کنید.

شانه‌های بیماری و استرس

4. قسمت‌های قرمز یا سفید شده‌ی بدن ماهی

خیلی از چیزها درون یک آکواریوم ممکن است منجر به این شود که قسمتی از بدن ماهی درد بگیرد و تغییر رنگ بدهد. جنگ بین دو ماهی، برخورد با قسمت‌های سخت مثل صخره‌ها و

زخم‌های کوچک که ممکن است به مرور بزرگ‌تر شوند. یک قسمت کوچک بدن که دچار این تغییر رنگ شده باشد می‌تواند خیلی زود درمان شود اما هرچه این درد کهنه‌تر و بزرگ‌تر شود،

درمان آن نیز سخت‌تر خواهد شد.

با این حال اکثر اوقات شما می‌توانید این بیماری را درمان کنید تا به ماهی‌های دیگر سرایت نکند. در عکسی که در زیر قرار داده شده است شما یک بارب ببری را می‌بینید که بین چشم و

باله‌ی بالایی‌اش یک قسمت سفید رنگ ظاهر شده است. برای درمان این بیماری شش مرحله وجود دارد که در متن‌های دیگر به آن خواهیم پرداخت. این ماهی که در عکس مشاهده

می‌کنید باید به سرعت و از طریق شش مرحله‌ی یاد شده تحت درمان قرار بگیرد.

شانه‌های بیماری و استرس
نشانه‌های بیماری

نشانه‌های بیماری و استرس در ماهی‌ها ۱

نشانه‌های بیماری و استرس در ماهی‌ها

1.باله های افتاده

در این متن به برخی نشانه‌هایی که حاکی از بیماری یا استرس در ماهی‌ها است، خواهیم پرداخت. به علاوه سعی شده است راه حلی به طور اختصار برای مقابله با آن‌ها ذکر شود. البته هر کدام از این نشانه‌ها راه حل‌هایی دارند که می‌شود به تفصیل در موردشان نوشت که این کار را نیز در مقالات بعدی انجام خواهیم داد.

یکی از اولین نشانه‌های مریضی یا استرس در ماهی‌ها چسبیدن باله‌هایشان به بدنشان است. آکواریوم‌داران حرفه‌ای از این نشانه برای سریع‌تر مقابله کردن با بیماری استفاده می‌کنند. اگر چنین نشانه‌ای را در ماهی‌های خود دیدید باید به سرعت برای مقابله با بیماری و یا استرس دست به کار شوید. در این مرحله، درمان بیماری ماهی و جلوگیری از تشدید آن معمولا امری محتمل و در دسترس است.

2.باله های افتاده

در این حالت بدن ماهی به شکلی تکان می‌خورد که انگار در حال شنا کردن است اما در اصل در جایی ثابت ایستاده است. لرزش نیز مثل افتادن باله از جمله نشانه‌های اولیه است که در صورت توجه و پیگیری ما به این نشانه، ماهی زود تیمار شده و بیماری و استرس در او شدت نمی‌گیرد.

3. لکه‌های سفید

این نشانه به صورت لکه‌ها یا نقطه‌هایی کوچک و سفید رنگ بر روی بدن و باله‌های ماهی پدیدار می‌شود. این بیماری از جمله بیماری‌های شایع در بین ماهی‌ها است.

تنها در صورتی که به سرعت دست به درمان ماهی بزنید این بیماری خوب شده و تشدید نمی‌شود. در عکسی که در زیر قرار داده شده است ماهیِ بالای کوسه‌ایی را می‌بینید که دچار این بیماری شده است. بهتر است در ابتدای معرفی هر ماهی به آکواریوم‌تان، آن ماهی را به شدت تحت نظر بگیرید تا مطمئن شوید دچار این بیماری نشود.

بعد از چندی می‌توانید کمتر به این مسئله توجه کنید.

شانه‌های بیماری و استرس

4. قسمت‌های قرمز یا سفید شده‌ی بدن ماهی

خیلی از چیزها درون یک آکواریوم ممکن است منجر به این شود که قسمتی از بدن ماهی درد بگیرد و تغییر رنگ بدهد. جنگ بین دو ماهی، برخورد با قسمت‌های سخت مثل صخره‌ها و

زخم‌های کوچک که ممکن است به مرور بزرگ‌تر شوند. یک قسمت کوچک بدن که دچار این تغییر رنگ شده باشد می‌تواند خیلی زود درمان شود اما هرچه این درد کهنه‌تر و بزرگ‌تر شود،

درمان آن نیز سخت‌تر خواهد شد.

با این حال اکثر اوقات شما می‌توانید این بیماری را درمان کنید تا به ماهی‌های دیگر سرایت نکند. در عکسی که در زیر قرار داده شده است شما یک بارب ببری را می‌بینید که بین چشم و

باله‌ی بالایی‌اش یک قسمت سفید رنگ ظاهر شده است. برای درمان این بیماری شش مرحله وجود دارد که در متن‌های دیگر به آن خواهیم پرداخت. این ماهی که در عکس مشاهده

می‌کنید باید به سرعت و از طریق شش مرحله‌ی یاد شده تحت درمان قرار بگیرد.

شانه‌های بیماری و استرس