طراحی

 

هدف اصلی تیم طراحی آب­ سکون، فراهم آوردن ترجمانی دقیق از نیازهای شما به زبانی فنی و هنری است. به همین منظور است که پیشنهاد طراحی آب­ سکون پس از مشاوره و انتقال مطلب،بر اساس خواست شما و ویژگی­های دکوراسیون داخلی،پوشش اطراف،نورپردازی وبسیاری ازموارددیگر ارائه می­گردد. ما تلاش داریم برای شما مشاوری امین و صادق بوده و با هماهنگی میان تیم­های طراحی و پیاده ­سازی و کنترل کیفی همه­ جانبه در تمامی مراحل، خواستِ شما را با بیشینه­ ی کیفیت و کمینه­ ی هزینه، به منصه ظهور برسانیم.

آب سکون افتخار دارد که نمونه­ هایی از پروژه­ های پیشین خود را به عنوان گوشه­ ای از توان طراحی خود خدمت شما ارائه نماید:
طراحی قبل از اجرا

طراحی قبل از اجرا

طراحی قبل از اجرا

طراحی قبل از اجرا

پس از اجرا

پس از اجرا

پس از اجرا

پس از اجرا

طراحی قبل از اجرا

طراحی قبل از اجرا

طراحی قبل از اجرا

طراحی قبل از اجرا

طراحی پس از اجرا

طراحی پس از اجرا

طراحی پس از اجرا

طراحی پس از اجرا