01
02
03
04

ویلای شخصی

چالوس

مخفی کردن جزئیات پروژه

زندگی، در همه­ ی شکل­های گوناگونش، در تمام تاریخ و جغرافیای این کره­ ی خاکی، بدون آب قابل تصور نبوده و نیست. بی­
سبب نیست که پیشینیان ما، آب را یکی از چهار عنصر سازنده­ ی جهان می­دانستند. خط پررنگ حضور آب در زندگی انسان­ها را
نیز می­توان در گستره­ ی تاریخ و هر کجای جهان که اجتماعی انسانی را به تجربه نشسته است، پی گرفت. در این معنی، ما
انسان­ها الفتی تاریخی با آب داریم و ما ایرانی­ها در گذر زمان، و از خلال دست و پنجه نرم کردن با کم­ آبی و
بی­رحمی­ های خشک­سالی، ارزش آن را فرا گرفته­ ایم. پیشینیان ما که در این حوالی از جهان می­زیسته­ اند، شاهکاری از
هنر و فناوری در ارتباط با آب برساخته­ اند که هنوز هم در سراسر حافظه­ ی تاریخیِ بشر زبان زد و یکتا است. کافی است
یک لحظه درنگ کنید و به قنات­های ایرانی بیاندیشید که چگونه آب را با کاری یگانه به اختیار خود در می­ آوردند. به
باغ­های ایرانی که با تمرکزبر قلب تپنده شان که حوض ماهی و آب­نمایی زیباست، بر اهمیت این آبیِ آرامش تأکید می­کنند.
و هزاران مورد دیگری از این دست که می­توان از آن­ها، داستان­های هزار و یک شبی مسحور کننده روایت نمود.

ویلای شخصی

زندگی، در همه­ ی شکل­های گوناگونش، در تمام تاریخ و جغرافیای این کره­ ی خاکی، بدون آب قابل تصور نبوده و نیست. بی­
سبب نیست که پیشینیان ما، آب را یکی از چهار عنصر سازنده­ ی جهان می­دانستند. خط پررنگ حضور آب در زندگی انسان­ها را
نیز می­توان در گستره­ ی تاریخ و هر کجای جهان که اجتماعی انسانی را به تجربه نشسته است، پی گرفت. در این معنی، ما
انسان­ها الفتی تاریخی با آب داریم و ما ایرانی­ها در گذر زمان، و از خلال دست و پنجه نرم کردن با کم­ آبی و
بی­رحمی­ های خشک­سالی، ارزش آن را فرا گرفته­ ایم. پیشینیان ما که در این حوالی از جهان می­زیسته­ اند، شاهکاری از
هنر و فناوری در ارتباط با آب برساخته­ اند که هنوز هم در سراسر حافظه­ ی تاریخیِ بشر زبان زد و یکتا است. کافی است
یک لحظه درنگ کنید و به قنات­های ایرانی بیاندیشید که چگونه آب را با کاری یگانه به اختیار خود در می­ آوردند. به
باغ­های ایرانی که با تمرکزبر قلب تپنده شان که حوض ماهی و آب­نمایی زیباست، بر اهمیت این آبیِ آرامش تأکید می­کنند.
و هزاران مورد دیگری از این دست که می­توان از آن­ها، داستان­های هزار و یک شبی مسحور کننده روایت نمود.