2
3
4
5
6

اولین تونل آکواریوم ایران

نیاوران

مخفی کردن جزئیات پروژه

این پروژه اولین تونل آکواریوم ایران می باشد که توسط مجموعه آب سکون در سال ۱۳۹۳ در خیابان نیاوران تهران طراحی و اجرا گردید.

نمایش ویدئو

اولین تونل آکواریوم ایران

این پروژه اولین تونل آکواریوم ایران می باشد که توسط مجموعه آب سکون در سال ۱۳۹۳ در خیابان نیاوران تهران طراحی و اجرا گردید.

نمایش ویدئو