چه گیاهانی را باید با احتیاط در خانه گذاشت

چه گیاهانی را باید با احتیاط در خانه گذاشت

اکثر گیاهان تسویه کننده هوا هستند و به زیبایی خونه ما کمک می‌کنند ولی بهتر بدونیم گیاهانی که در ادامه نام می‌بریم سمی هستند و اگر در دسترس کودکان و حیوانات خانگی باشند،

برگها و گل هاشون لمس بشه یا خورده بشه باعث حساسیت، خارش های پوستی، دل درد، تهوع و مسمومیت میشن.

فیلودندرون یا برگ انجیری (Philodendron)

بومی آمریکاست و تا حدی برای کودکان و حیوانات سمی هست با اینکه یکی از گیاهان معروف و زیباست؛ پس اگر قصد دارید این گیاه رو نگهداری کنید حتما موارد احتیاط رو رعایت کنید.

گیاه خرزهره (Oleander)

گلهای این گیاه به شدت برای انسان و حیوانات سمی هستند.

چه گیاهانی را باید با احتیاط در خانه گذاشت

آماریلیس یا گل نسرین (Amaryllis)

 بومی جنوب آفریقا هست و محرکی سمی به اسم لیکوورین (Lycorine) داره و اگه به میزان زیاد خورده بشه مسمومیت زا هست.

چه گیاهانی را باید با احتیاط در خانه گذاشت

گل تاتوره ( Devil’s trumpet)

تمام قسمتهای این گیاه سمی هست. میزان سم این گیاه به قدری بالاست که در قدیم برای قتل یا خودکشی استفاده می‌شده و امروزه از این گیاه در صنعت داروسازی استفاده میشه.

چه گیاهانی را باید با احتیاط در خانه گذاشت

مرجان یا افوربیا میلی (Crown of thorne),

بومی ماداگاسکار هست و حاوی مواد محرک شیمیایی که در صورت بلع باعث دردهای شکمی، خارش و سوزش دهان میشه.

چه گیاهانی را باید با احتیاط در خانه گذاشت

‌اسپاتی فیلوم (Peace lily) ،

درسته که این گیاه تصویه کننده هوا هست و در خیلی از منازل یافت میشه ولی بهتره بدونید که این گیاه حاوی کریستال‌های اگزالات کلسیم هست و اگه بلعیده بشه به بافت‌ها به سرعت آسیب میرسونه حتما دور از دسترس کودکان و حیوانات قرارش بدید.
چه گیاهانی را باید با احتیاط در خانه گذاشت

 

 

 

 

 

 

چه گیاهانی را باید با احتیاط در خانه گذاشت

چه گیاهانی را باید با احتیاط در خانه گذاشت

اکثر گیاهان تسویه کننده هوا هستند و به زیبایی خونه ما کمک می‌کنند ولی بهتر بدونیم گیاهانی که در ادامه نام می‌بریم سمی هستند و اگر در دسترس کودکان و حیوانات خانگی باشند،

برگها و گل هاشون لمس بشه یا خورده بشه باعث حساسیت، خارش های پوستی، دل درد، تهوع و مسمومیت میشن.

فیلودندرون یا برگ انجیری (Philodendron)

بومی آمریکاست و تا حدی برای کودکان و حیوانات سمی هست با اینکه یکی از گیاهان معروف و زیباست؛ پس اگر قصد دارید این گیاه رو نگهداری کنید حتما موارد احتیاط رو رعایت کنید.

گیاه خرزهره (Oleander)

گلهای این گیاه به شدت برای انسان و حیوانات سمی هستند.

چه گیاهانی را باید با احتیاط در خانه گذاشت

آماریلیس یا گل نسرین (Amaryllis)

 بومی جنوب آفریقا هست و محرکی سمی به اسم لیکوورین (Lycorine) داره و اگه به میزان زیاد خورده بشه مسمومیت زا هست.

چه گیاهانی را باید با احتیاط در خانه گذاشت

گل تاتوره ( Devil’s trumpet)

تمام قسمتهای این گیاه سمی هست. میزان سم این گیاه به قدری بالاست که در قدیم برای قتل یا خودکشی استفاده می‌شده و امروزه از این گیاه در صنعت داروسازی استفاده میشه.

چه گیاهانی را باید با احتیاط در خانه گذاشت

مرجان یا افوربیا میلی (Crown of thorne),

بومی ماداگاسکار هست و حاوی مواد محرک شیمیایی که در صورت بلع باعث دردهای شکمی، خارش و سوزش دهان میشه.

چه گیاهانی را باید با احتیاط در خانه گذاشت

‌اسپاتی فیلوم (Peace lily) ،

درسته که این گیاه تصویه کننده هوا هست و در خیلی از منازل یافت میشه ولی بهتره بدونید که این گیاه حاوی کریستال‌های اگزالات کلسیم هست و اگه بلعیده بشه به بافت‌ها به سرعت آسیب میرسونه حتما دور از دسترس کودکان و حیوانات قرارش بدید.