پروژه‌ای که ۵ رکورد دنیا را با هم شکست!

پروژه‌ای که 5 رکورد دنیا را با هم شکست!

جاه طلبی های  بلند پروازانه چینی ها برای ساخت بزرگترین

همه چیز در دنیا این بار به بزرگترین مجموعه آکواریوم دنیا ختم شد.

امپراطوری اقیانوسی هنگ کین یک پارک موضوعی عظیم در استان

گوان دونگ چین است که در مارس 2014 با شکستن 5 رکورد گینس افتتاح گردید.

این پروژه 806/5 میلیون دلاری علاوه بر شکستن رکورد

بزرگترین مجموعه آکواریوم دنیا رکوردهای بزرگترین گنبد نمایشی زیر آب است.

بزرگترین مخزن آکواریوم،پنجره نمایشی آکواریوم وبزرگترین پنل یکپارچه اکریلیکی را نیز شکست.

این پارک موضوعی عظیم

هفت منطقه متفاوت از آمازون تا قطب جنوب را به تصویر می کشد و در حجمی معادل 48/75 میلیون لیتر آب شور و

شیرین بزرگترین مجموعه آکواریوم دنیا را ایجاد کرده است .

که موجودات کمیابی چون کوسه نهنگ ها،دلفین های گرمسیری و دلفین های سفید خالدار چینی را به نمایش می گذارد.

رکورد قبلادر اختیار آکواریوم جورجیا در آتلانتا بود.

پروژه‌ای که 5 رکورد دنیا را با هم شکست!

پروژه‌ای که 5 رکورد دنیا را با هم شکست!

عجایب اقیانوس

 

در قلب منطقه عجایب اقیانوس این مجموعه، مخزن نمایش کوسه نهنگ ها

بزرگترین اکریلیک یکپارچه دنیا به ابعاد 39/6 متر طول و 8/3 متر ارتفاعمی باشد.

بزرگترین پنجره نمایشی آکواریوم دنیا رانیز بوجود آورده است که این رکورد نیز تا قبل از این در اختیار آکواریوم دوبی‌مال بود.

همچنین در دل این مخزن  عظیم بزرگترین گنبد تمام شفاف دنیا با قطر 12 متر بر روی یک سازه شفافاستوانه ای اجرا شده است.

این مخزن خود به تنهایی 22/7 میلیون لیتر آب شور را در خود جای داده است و از این رو بزرگترین مخزن آکواریوم دنیا نیز می باشد.

در مراسم افتتاح این پروژه روان سیمونز مدیر ثبت رکوردهای گینس در چین و در مراسم اهدای نشان 5 رکورد ثبت شده است.

به مینگ‌آن مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری چیملونگ گفت..شکست هر رکورد جهانی شگفت انگیز است.

اما شکستن 5 رکورد همزمان در یک مجموعه عظیم آکواریوم نیازمند تلاشهای مهندسی بسیار زیادخلاقانه فوق العاده و عزم بسیار جدیاست.

اما نتیجه آن ایجاد یک جاذبه باورنکردنی است ورکوردهای جهانی گینس از ثبت این 5 رکورد متفاوت بسیار خوشحال است.

این مجموعه در افتتاح آزمایشی خود در ماه ژانویه نیم میلیون  بازدیدکننده داشته است .

سرمایه گذاران امیدوارند با توجه به نزدیکی این مجموعه به ماکائو سهم بزرگی از 29 میلیون نفرتوریست سالیانه ماکائو را به خود جذب نمایند.
پروژه‌ای که ۵ رکورد دنیا را با هم شکست!

پروژه‌ای که 5 رکورد دنیا را با هم شکست!

جاه طلبی های  بلند پروازانه چینی ها برای ساخت بزرگترین

همه چیز در دنیا این بار به بزرگترین مجموعه آکواریوم دنیا ختم شد.

امپراطوری اقیانوسی هنگ کین یک پارک موضوعی عظیم در استان

گوان دونگ چین است که در مارس 2014 با شکستن 5 رکورد گینس افتتاح گردید.

این پروژه 806/5 میلیون دلاری علاوه بر شکستن رکورد

بزرگترین مجموعه آکواریوم دنیا رکوردهای بزرگترین گنبد نمایشی زیر آب است.

بزرگترین مخزن آکواریوم،پنجره نمایشی آکواریوم وبزرگترین پنل یکپارچه اکریلیکی را نیز شکست.

این پارک موضوعی عظیم

هفت منطقه متفاوت از آمازون تا قطب جنوب را به تصویر می کشد و در حجمی معادل 48/75 میلیون لیتر آب شور و

شیرین بزرگترین مجموعه آکواریوم دنیا را ایجاد کرده است .

که موجودات کمیابی چون کوسه نهنگ ها،دلفین های گرمسیری و دلفین های سفید خالدار چینی را به نمایش می گذارد.

رکورد قبلادر اختیار آکواریوم جورجیا در آتلانتا بود.

پروژه‌ای که 5 رکورد دنیا را با هم شکست!

پروژه‌ای که 5 رکورد دنیا را با هم شکست!

عجایب اقیانوس

 

در قلب منطقه عجایب اقیانوس این مجموعه، مخزن نمایش کوسه نهنگ ها

بزرگترین اکریلیک یکپارچه دنیا به ابعاد 39/6 متر طول و 8/3 متر ارتفاعمی باشد.

بزرگترین پنجره نمایشی آکواریوم دنیا رانیز بوجود آورده است که این رکورد نیز تا قبل از این در اختیار آکواریوم دوبی‌مال بود.

همچنین در دل این مخزن  عظیم بزرگترین گنبد تمام شفاف دنیا با قطر 12 متر بر روی یک سازه شفافاستوانه ای اجرا شده است.

این مخزن خود به تنهایی 22/7 میلیون لیتر آب شور را در خود جای داده است و از این رو بزرگترین مخزن آکواریوم دنیا نیز می باشد.

در مراسم افتتاح این پروژه روان سیمونز مدیر ثبت رکوردهای گینس در چین و در مراسم اهدای نشان 5 رکورد ثبت شده است.

به مینگ‌آن مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری چیملونگ گفت..شکست هر رکورد جهانی شگفت انگیز است.

اما شکستن 5 رکورد همزمان در یک مجموعه عظیم آکواریوم نیازمند تلاشهای مهندسی بسیار زیادخلاقانه فوق العاده و عزم بسیار جدیاست.

اما نتیجه آن ایجاد یک جاذبه باورنکردنی است ورکوردهای جهانی گینس از ثبت این 5 رکورد متفاوت بسیار خوشحال است.

این مجموعه در افتتاح آزمایشی خود در ماه ژانویه نیم میلیون  بازدیدکننده داشته است .

سرمایه گذاران امیدوارند با توجه به نزدیکی این مجموعه به ماکائو سهم بزرگی از 29 میلیون نفرتوریست سالیانه ماکائو را به خود جذب نمایند.