معماری و طراحی داخلی به سبک هندی🌵

معماری و طراحی داخلی به سبک هندی

طبق توضیحات متنی ارائه شده توسط معماران در طراحی داخلی خانه ، زمینه  یک کاتالیزور در معماری است که پویایی جدیدی را برای طراحی به ارمغان می آورد تا فضاهای معقول تری ایجاد کند و این پویایی در مورد یافتن آرامش در بی نظمی است.
سایت پروژه این خانه مسکونی در جهت شمال و در خیابانی باریک واقع شده است که می تواند از جهت نوع شناسی معماری پروژه ای منحصر به فرد نامیده شود. بافت محله ای متشکل از واحدهای مسکونی متراکم است که در لبه خیابان با ارتفاع دو تا سه طبقه بنا شده اند. این خانه برای یک زوج با سه فرزند طراحی شده و خانه ترکیبی از فضاهای عمومی و خصوصی است که برای رفع نیازهای خانواده طراحی شده است. نیاز کارفرما این بود که خانه ای بسازد که مکانی امن برای نسل آینده خانواده باشد.

معماری و طراحی داخلی به سبک هندی

این خانه با ایده معماری مینیمالیستی مدرن با اتخاذ اصول معماری و طراحی استوایی طراحی شده است که هدف طراحی  داخلی خانه ایجاد فضاهایی به خوبی متصل و منسجم است که در آن فضاهای ساخته شده و منظر معماری  مکمل یکدیگر باشند تا تجربه ای منحصر به فرد را به کاربران ارائه دهند.

 

 

 

جهت گیری فضاها به گونه ای است که می توان از فریم های مختلف مناظر متعددی را با طراحی متفاوت مشاهده کرد. جدای از این، طراحی یک بازی جالب از نور و سایه های طبیعی ایجاد می کند تا تجربه حسی متفاوتی را برای کاربران فضا بیشتر کند.

 

 

 

 

 

یک حوضچه آب، یک سکو و درختی نقطه کانونی فضا را تشکیل می دهد و این حیاط مناظر جالبی را از قسمت های مختلف خانه ایجاد می کند و در عین حال به ایجاد تهویه طبیعی کمک می کند.

 

معماری و طراحی داخلی به سبک هندی

نماهای جالبی توسط درب های کشویی و تاشو با طرح های منحصر به فرد در فضاهای داخلی ایجاد شده که از دیگر ویژگی های برجسته این خانه است.
یک نشیمن با ردیفی از کرکره های سوراخ دار چوبی که به باکس بتنی متصل شده اند ، حریم خصوصی را فراهم می کند در حالی که فضایی دراماتیک برای چشمان کاربران  ایجاد می کند.

معماری و طراحی داخلی به سبک هندی

فضای داخلی مینیمالیستی بازتابی از سبک زندگی خانواده و نیاز کارفرما  است و سطوح سفید گچکاری شده و با پوشش بتن متضاد و مکمل یکدیگرند.

معماری و طراحی داخلی به سبک هندی

سنگ مرمر سیاه با دانه های سفید به عنوان کفپوش اصلی همراه با کاشی های شیشه ای خاکستری و کف چوبی استفاده می شود. همچنین الوار به عنوان پوشش داخلی برای تکمیل سطوح سفید و بتنی استفاده می شود.
نور  طبیعی در طول روز از نورگیر، سایه ها و  الگوهای همیشه در حال تغییری را ایجاد می کند. یک سکوی مرتفع در ناهارخوری به ظرافت فضا می‌افزاید وگیاهان در سراسر پنجره کشویی بزرگ تجربه غذاخوری در فضای باز را منحصر به فرد می سازد…
پله های بتنی منتهی به نشیمن به همراه راه پله فلزی با چوب به صورت تندیس گون طراحی شده است.

معماری و طراحی داخلی به سبک هندی

نشیمن از جلو به داخل باغ باز می شود و همچنین به عنوان محافظی در برابر صدا و گرما عمل می کند. حیاط های دارای نورگیر به صورت بصری قسمت های مختلف خانه را با محو کردن خطوطی که آنها را از هم جدا می کند.

 معماری و طراحی داخلی به سبک هندی

منبع:معماری آرل
منبع: آرک دیلی

 

 

 
معماری و طراحی داخلی به سبک هندی🌵

معماری و طراحی داخلی به سبک هندی

طبق توضیحات متنی ارائه شده توسط معماران در طراحی داخلی خانه ، زمینه  یک کاتالیزور در معماری است که پویایی جدیدی را برای طراحی به ارمغان می آورد تا فضاهای معقول تری ایجاد کند و این پویایی در مورد یافتن آرامش در بی نظمی است.
سایت پروژه این خانه مسکونی در جهت شمال و در خیابانی باریک واقع شده است که می تواند از جهت نوع شناسی معماری پروژه ای منحصر به فرد نامیده شود. بافت محله ای متشکل از واحدهای مسکونی متراکم است که در لبه خیابان با ارتفاع دو تا سه طبقه بنا شده اند. این خانه برای یک زوج با سه فرزند طراحی شده و خانه ترکیبی از فضاهای عمومی و خصوصی است که برای رفع نیازهای خانواده طراحی شده است. نیاز کارفرما این بود که خانه ای بسازد که مکانی امن برای نسل آینده خانواده باشد.

معماری و طراحی داخلی به سبک هندی

این خانه با ایده معماری مینیمالیستی مدرن با اتخاذ اصول معماری و طراحی استوایی طراحی شده است که هدف طراحی  داخلی خانه ایجاد فضاهایی به خوبی متصل و منسجم است که در آن فضاهای ساخته شده و منظر معماری  مکمل یکدیگر باشند تا تجربه ای منحصر به فرد را به کاربران ارائه دهند.

 

 

 

جهت گیری فضاها به گونه ای است که می توان از فریم های مختلف مناظر متعددی را با طراحی متفاوت مشاهده کرد. جدای از این، طراحی یک بازی جالب از نور و سایه های طبیعی ایجاد می کند تا تجربه حسی متفاوتی را برای کاربران فضا بیشتر کند.

 

 

 

 

 

یک حوضچه آب، یک سکو و درختی نقطه کانونی فضا را تشکیل می دهد و این حیاط مناظر جالبی را از قسمت های مختلف خانه ایجاد می کند و در عین حال به ایجاد تهویه طبیعی کمک می کند.

 

معماری و طراحی داخلی به سبک هندی

نماهای جالبی توسط درب های کشویی و تاشو با طرح های منحصر به فرد در فضاهای داخلی ایجاد شده که از دیگر ویژگی های برجسته این خانه است.
یک نشیمن با ردیفی از کرکره های سوراخ دار چوبی که به باکس بتنی متصل شده اند ، حریم خصوصی را فراهم می کند در حالی که فضایی دراماتیک برای چشمان کاربران  ایجاد می کند.

معماری و طراحی داخلی به سبک هندی

فضای داخلی مینیمالیستی بازتابی از سبک زندگی خانواده و نیاز کارفرما  است و سطوح سفید گچکاری شده و با پوشش بتن متضاد و مکمل یکدیگرند.

معماری و طراحی داخلی به سبک هندی

سنگ مرمر سیاه با دانه های سفید به عنوان کفپوش اصلی همراه با کاشی های شیشه ای خاکستری و کف چوبی استفاده می شود. همچنین الوار به عنوان پوشش داخلی برای تکمیل سطوح سفید و بتنی استفاده می شود.
نور  طبیعی در طول روز از نورگیر، سایه ها و  الگوهای همیشه در حال تغییری را ایجاد می کند. یک سکوی مرتفع در ناهارخوری به ظرافت فضا می‌افزاید وگیاهان در سراسر پنجره کشویی بزرگ تجربه غذاخوری در فضای باز را منحصر به فرد می سازد…
پله های بتنی منتهی به نشیمن به همراه راه پله فلزی با چوب به صورت تندیس گون طراحی شده است.

معماری و طراحی داخلی به سبک هندی

نشیمن از جلو به داخل باغ باز می شود و همچنین به عنوان محافظی در برابر صدا و گرما عمل می کند. حیاط های دارای نورگیر به صورت بصری قسمت های مختلف خانه را با محو کردن خطوطی که آنها را از هم جدا می کند.

 معماری و طراحی داخلی به سبک هندی

منبع:معماری آرل
منبع: آرک دیلی