طراحی و اجرا استخر شیشه ای بدون محدودیت

طراحی و اجرا استخر شیشه ای بدون محدودیت

خدمات ما در استخر شیشه ای از صفره پروژه شروع میشود. فرض کنید که شما میخواهید استخر را در پروژه یا ساختمان خود اجرا بکنید، از مرحله ارماتور بندی ما ورود میکنیم.

در ابتدا دیتیل های ارماتور بندی را میدهیم و نظارت میکنیم که چگونه ارماتور بندی انجام بشود، چون شما وقتی دارید یک قسمتی را در دیواره یا کف استخر شفاف اجرا میکنید در حقیقت دارید یک برش ایجاد میکنید و بابت این برش و پلیتی که به عنوان شیشه در ان برش قرار میگیرد ما باید تغییراتی را در ارماتور بندی انجام بدهیم، پس حتما این بخش باید با دیتیل ما و نظارت ما انجام بشود

بعد از ارماتور بندی سراغ قالب بندی و بتن ریزی می رویم ، به هیچ عنوان ما با اضافه کردن متریال سوم بین شیشه و بتن موافقم نیستیم و به همین دلیل برای اینکه بتوانیم سازه فلزی یا هر استراکچری که شما مدنظرتون هست تا در بتن بگذارید رو حذف بکنید، باید در این بخش هم با دیتیل و نظارت ما پیش برویم.

طراحی و اجرا استخر شیشه ای بدون محدودیت

یعنی شخصی که قرار است قالب بندی و بتن ریزی انجام بدهد را کاملا توجیح بکنیم که چگونه این کار را انجام بده تا فضایی که برای نصب شیشه نیاز داریم، کاملا در بتن مهیا بشود.

از اینجا به بعد یکسری کامنت هایی را خدمت شما میدیم که ارتباط مستقیم با پروژه ما ندارد. مثلا فرض بفرمایید توی بحث اب بندی کاسه استخر، درباره افزودنی هایی که قرار است در بتن بزنید مشاوره های خیلی خوبی به شما میدهیم چون در نهایت اببندی شیشه ما با آب بندی کاسه استخر شما در ارتباط است و این مشاوره ها خیلی کاربردی اند.

بعد از آن که بتن ریزی تکمیل شد و آن فضایی که برای نصب شیشه نیاز داریم هم با نظارت های ما مهیا شد، حال ما شیشه ای را که بر اساس پروتکل های فنی آکوا تولید شده حمل به محل میکنیم. بعدا در جلسات حضوری توضیح خواهیم داد که شیشه ای که مدنظر بوده، چه تفاوتی با شیشه ساختمانی دارد و چه ساختاری را باید داشته باشد.

وقتی میخواهیم آب بندی را شروع بکنیم ، معمولا نود درصد پروژه های ما استخرهای outdoor اند و ما نور آفتاب را داریم، به غیر از نور آفتاب هنوز در بسیاری از سیستم های فیلتر از کلر استفاده میشود. نور آفتاب و کلر فاسد کننده طیف بسیار بزرگی از چسب های پلی اورتان و چسب های قابل ارتجاع و سیلیکون هاست.

طراحی و اجرا استخر شیشه ای بدون محدودیت

ما از روی تجربه به ترکیبی رسیدیم که در دراز مدت و تحت نور آفتاب دچار فساد نمیشود و در مجاورت با کلر هم مشکلی پیدا نمیکند. با این ترکیب یک آب بندی کامل چند مرحله ای را در ان بستری که از قبل تامیین شده، روی شیشه انجام میدهیم.

بعد از اینکه آب بندی ها تکمیل شد، استخر آب گیری میشود، تست آب بندی استخر انجام میشود و بعد از آن استخر مجددا تخلیه میشود و استخر وارد مرحله نازک کاری و سرامیک کاری نهایی میشود. در این مرحله هم ما نظارت میکنیم که سرامیک کاری حول شیشه، دقیقا بر اساس دیتیل های ما انجام بشود.

در نهایت شما یک پروژه ای را تحویل میگیرید که کاملا فنی و مهندسی و در عین حال معماری و مینیمال است. همچنین به همه شکل در ابعاد مختلف به آن فکر شده و کاری است که هیچ عیب و نقصی را نخواهد داشت و در نهایت هم موقع تحویل پروژه یک سال گارانتی شکست و یک سال گارانتی آب بندی را خدمت شما ارائه خواهیم داد.

توضیحاتی که در مقاله گفته شد، کل شرح خدماتی است که ما در اجرای یک وجه شفاف در دیواره یا کف استخر انجام میدهیم.یعنی تعهد ما فقط این نیست که یک وجه شفاف را برای شما اجرا بکنیم، ما برای اجرای یک کار بی نقص و بی عیب حتما از صفر کار تا انتهای آن در خدمت شما هستیم.

طراحی و اجرا استخر شیشه ای بدون محدودیت
طراحی و اجرا استخر شیشه ای بدون محدودیت

طراحی و اجرا استخر شیشه ای بدون محدودیت

طراحی و اجرا استخر شیشه ای بدون محدودیت

خدمات ما در استخر شیشه ای از صفره پروژه شروع میشود. فرض کنید که شما میخواهید استخر را در پروژه یا ساختمان خود اجرا بکنید، از مرحله ارماتور بندی ما ورود میکنیم.

در ابتدا دیتیل های ارماتور بندی را میدهیم و نظارت میکنیم که چگونه ارماتور بندی انجام بشود، چون شما وقتی دارید یک قسمتی را در دیواره یا کف استخر شفاف اجرا میکنید در حقیقت دارید یک برش ایجاد میکنید و بابت این برش و پلیتی که به عنوان شیشه در ان برش قرار میگیرد ما باید تغییراتی را در ارماتور بندی انجام بدهیم، پس حتما این بخش باید با دیتیل ما و نظارت ما انجام بشود

بعد از ارماتور بندی سراغ قالب بندی و بتن ریزی می رویم ، به هیچ عنوان ما با اضافه کردن متریال سوم بین شیشه و بتن موافقم نیستیم و به همین دلیل برای اینکه بتوانیم سازه فلزی یا هر استراکچری که شما مدنظرتون هست تا در بتن بگذارید رو حذف بکنید، باید در این بخش هم با دیتیل و نظارت ما پیش برویم.

طراحی و اجرا استخر شیشه ای بدون محدودیت

یعنی شخصی که قرار است قالب بندی و بتن ریزی انجام بدهد را کاملا توجیح بکنیم که چگونه این کار را انجام بده تا فضایی که برای نصب شیشه نیاز داریم، کاملا در بتن مهیا بشود.

از اینجا به بعد یکسری کامنت هایی را خدمت شما میدیم که ارتباط مستقیم با پروژه ما ندارد. مثلا فرض بفرمایید توی بحث اب بندی کاسه استخر، درباره افزودنی هایی که قرار است در بتن بزنید مشاوره های خیلی خوبی به شما میدهیم چون در نهایت اببندی شیشه ما با آب بندی کاسه استخر شما در ارتباط است و این مشاوره ها خیلی کاربردی اند.

بعد از آن که بتن ریزی تکمیل شد و آن فضایی که برای نصب شیشه نیاز داریم هم با نظارت های ما مهیا شد، حال ما شیشه ای را که بر اساس پروتکل های فنی آکوا تولید شده حمل به محل میکنیم. بعدا در جلسات حضوری توضیح خواهیم داد که شیشه ای که مدنظر بوده، چه تفاوتی با شیشه ساختمانی دارد و چه ساختاری را باید داشته باشد.

وقتی میخواهیم آب بندی را شروع بکنیم ، معمولا نود درصد پروژه های ما استخرهای outdoor اند و ما نور آفتاب را داریم، به غیر از نور آفتاب هنوز در بسیاری از سیستم های فیلتر از کلر استفاده میشود. نور آفتاب و کلر فاسد کننده طیف بسیار بزرگی از چسب های پلی اورتان و چسب های قابل ارتجاع و سیلیکون هاست.

طراحی و اجرا استخر شیشه ای بدون محدودیت

ما از روی تجربه به ترکیبی رسیدیم که در دراز مدت و تحت نور آفتاب دچار فساد نمیشود و در مجاورت با کلر هم مشکلی پیدا نمیکند. با این ترکیب یک آب بندی کامل چند مرحله ای را در ان بستری که از قبل تامیین شده، روی شیشه انجام میدهیم.

بعد از اینکه آب بندی ها تکمیل شد، استخر آب گیری میشود، تست آب بندی استخر انجام میشود و بعد از آن استخر مجددا تخلیه میشود و استخر وارد مرحله نازک کاری و سرامیک کاری نهایی میشود. در این مرحله هم ما نظارت میکنیم که سرامیک کاری حول شیشه، دقیقا بر اساس دیتیل های ما انجام بشود.

در نهایت شما یک پروژه ای را تحویل میگیرید که کاملا فنی و مهندسی و در عین حال معماری و مینیمال است. همچنین به همه شکل در ابعاد مختلف به آن فکر شده و کاری است که هیچ عیب و نقصی را نخواهد داشت و در نهایت هم موقع تحویل پروژه یک سال گارانتی شکست و یک سال گارانتی آب بندی را خدمت شما ارائه خواهیم داد.

توضیحاتی که در مقاله گفته شد، کل شرح خدماتی است که ما در اجرای یک وجه شفاف در دیواره یا کف استخر انجام میدهیم.یعنی تعهد ما فقط این نیست که یک وجه شفاف را برای شما اجرا بکنیم، ما برای اجرای یک کار بی نقص و بی عیب حتما از صفر کار تا انتهای آن در خدمت شما هستیم.

طراحی و اجرا استخر شیشه ای بدون محدودیت