طراحی داخلی دفتر کار عجیب شرکت Banda👨‍💼

طراحی داخلی دفتر کار عجیب شرکت

طراحی داخلی دفتر کار عجیب و غریب شرکت Banda در یکی از مناطق تاریخی شهر کیِف واقع شده است. طراحی شرکت باندا به هدف ایجاد یک روح هنری و فضایی منحصربه فرد به اجرا رسیده است. تیم معمار با در نظر گرفتن کانسپتی برای کارمندان میخواستند به فضایی دست یابند تا کارکنان آنها، خود را در هر فضای دیگری غیر از یک محیط اداری احساس کنند. لذا اتاق جلسه درون استخر شنا قرار گرفته تا حسی سیال و شناور را به کل فضای شرکت منتقل کند.

 

طراحی داخلی دفتر کار عجیب شرکت

دفتر اداری آژانس Banda به عرصه های زیر تقسیم می شود:

میزهای انفرادی، 4 محدوده اداری جمعی، 2 اتاق جلسه، دو راهروی اصلی، آشپزخانه و تراس.
اما جالب ترین بخش فضای کار اضافه کردن یک انبار سابق و اتصال آن به شرکت می باشد. عرصه ای که به عنوان فضای اختصاصی سه بنیانگذار شرکت در نظر گرفته شده و به طور کامل با چوب طبیعی ساخته شده است.

طراحی داخلی دفتر کار عجیب شرکت

دکوراسیون داخلی

از ویژگی های اقتصادی در طراحی و دکوراسیون داخلی شرکت می توان به خرید مبلمان از بازارهای ارزان و مناسب اشاره کرد. تمام ملزومات طراحی یا دکوراسیون دفتر توسط تیم معماری انجام شده است. نقاشی سرویس بهداشتی به سبک معماری رمانسک توسط یکی از هنرمندان تیم معماری balbek bureau صورت گرفته تا حسی نوستالوژیک را به این فضا القا کرده و از ایجاد یک فضای ساده جلوگیری کند.

تیم معمار

بوم های نقاشی آثار هنرمندان و گرافیست های جوان تیم معمار می باشد که سعی در ایجاد جنبشی مدرنیسم در محیطی اداری داشته اند. کالبد فضا به صورت اکسپوز مانده و تغییری در سازه  و فرمت ساختمان صورت نگرفته است. فقط قسمت های مورد نیاز ترمیم و بازسازی شده اند. تمام فضاها توسط پارتیشن ها شیشه ای جدا شده اند تا عملکرد کارمندان محرز باشد. اتاقی چوبی که به صورت اختصاصی برای سه بنیانگذار شرکت طراحی شده از دکورهای ساده بهره برده و برای حسن ختام یک فرش ایرانی در اتاق قرار گرفته که به صورت گرد بافته شده است.

طراحی داخلی دفتر کار عجیب شرکت

طراحی داخلی دفتر کار عجیب شرکت

طراحی داخلی دفتر کار عجیب شرکت

طراحی داخلی دفتر کار عجیب شرکت

 

 
طراحی داخلی دفتر کار عجیب شرکت Banda👨‍💼

طراحی داخلی دفتر کار عجیب شرکت

طراحی داخلی دفتر کار عجیب و غریب شرکت Banda در یکی از مناطق تاریخی شهر کیِف واقع شده است. طراحی شرکت باندا به هدف ایجاد یک روح هنری و فضایی منحصربه فرد به اجرا رسیده است. تیم معمار با در نظر گرفتن کانسپتی برای کارمندان میخواستند به فضایی دست یابند تا کارکنان آنها، خود را در هر فضای دیگری غیر از یک محیط اداری احساس کنند. لذا اتاق جلسه درون استخر شنا قرار گرفته تا حسی سیال و شناور را به کل فضای شرکت منتقل کند.

 

طراحی داخلی دفتر کار عجیب شرکت

دفتر اداری آژانس Banda به عرصه های زیر تقسیم می شود:

میزهای انفرادی، 4 محدوده اداری جمعی، 2 اتاق جلسه، دو راهروی اصلی، آشپزخانه و تراس.
اما جالب ترین بخش فضای کار اضافه کردن یک انبار سابق و اتصال آن به شرکت می باشد. عرصه ای که به عنوان فضای اختصاصی سه بنیانگذار شرکت در نظر گرفته شده و به طور کامل با چوب طبیعی ساخته شده است.

طراحی داخلی دفتر کار عجیب شرکت

دکوراسیون داخلی

از ویژگی های اقتصادی در طراحی و دکوراسیون داخلی شرکت می توان به خرید مبلمان از بازارهای ارزان و مناسب اشاره کرد. تمام ملزومات طراحی یا دکوراسیون دفتر توسط تیم معماری انجام شده است. نقاشی سرویس بهداشتی به سبک معماری رمانسک توسط یکی از هنرمندان تیم معماری balbek bureau صورت گرفته تا حسی نوستالوژیک را به این فضا القا کرده و از ایجاد یک فضای ساده جلوگیری کند.

تیم معمار

بوم های نقاشی آثار هنرمندان و گرافیست های جوان تیم معمار می باشد که سعی در ایجاد جنبشی مدرنیسم در محیطی اداری داشته اند. کالبد فضا به صورت اکسپوز مانده و تغییری در سازه  و فرمت ساختمان صورت نگرفته است. فقط قسمت های مورد نیاز ترمیم و بازسازی شده اند. تمام فضاها توسط پارتیشن ها شیشه ای جدا شده اند تا عملکرد کارمندان محرز باشد. اتاقی چوبی که به صورت اختصاصی برای سه بنیانگذار شرکت طراحی شده از دکورهای ساده بهره برده و برای حسن ختام یک فرش ایرانی در اتاق قرار گرفته که به صورت گرد بافته شده است.

طراحی داخلی دفتر کار عجیب شرکت

طراحی داخلی دفتر کار عجیب شرکت

طراحی داخلی دفتر کار عجیب شرکت

طراحی داخلی دفتر کار عجیب شرکت