روش اصولی ساخت استخرهای شیشه ای

روش اصولی ساخت استخرهای شیشه ای

ما وجه شفاف را در کف یا دیواره استخر اجرا میکنیم و سوال زیادی که در مشاوره ها خیلی پرسیده میشود این است که آیا کل کاسه استخر را هم اجرا میکنید؟ آیا همه خدمات را پوشش میدهید؟

ترجیح گروه ما این است که وارد این بخش ها نشویم و با پیمانکارهایی که شما در پروژه برای اجرای کاسه یا سیستم فیلتر یا هر بخش دیگری دارید همکاری بکنیم و دیتیل هایی را به آن ها ارائه بدهیم و نظارت بکنیم که در نهایت وجوه شفاف ما به بهترین شکل روی آن کاسه نصب شود و یک کار فنی و مهندسی و در عین حال معماری و مینیمال را داشته باشیم.

سبک سازی

اما پروژه هایی را داریم که یک مقدار خاص تر هستند، مخصوصا در استخر طبقات ما یک سولوشن و راه حل خیلی خوبی داریم. در طبقات به راحتی ما میتوانیم تا یک پانزدهم بارگذاری وجوه شفاف را کم بکنیم. برای مثال اگر شما استخری که دارید میسازید حجم آرماتور بندی و بتن ریزی آن عددی در حدود 100 تن باشد، ما میتوانیم آن را به عددی حدود 5تن کاهش بدهیم. و جدا از آن میتوانیم یک آب بندی صد در صدی به شما ارائه دهیم.

روش اصولی ساخت استخرهای شیشه ای

آب بندی و نفوذ ناپذیری

معمولا در دیتیل های استخر های دفنی که با افزودنی های بتن یا متریال هایی که بعدا به عنوان پوشش روی دیواره ها کار میشوند، آب بندی انجام میشود، شما هیچوقت به آب بند صد در صد نمیرسید اما چون استخر دفنی است اتفاق خاصی نمیفتد.

وقتی شما استخر را در طبقات اجرا میکنید نه تنها آب بند آن باید صد در صد باشد، بلکه نفوذ هم نباید اتفاق بیفتد. چون برای مثال شما اگر دارید در طبقه دهم استخر اجرا میکنید و نفوذ اتفاق بیوفتد، از سقف طبقه پایین همیشه شوره خواهید داشت. اینجا ما یک آب بندی صد در صدی میتوانیم برای شما انجام بدهیم یعنی آب بندی که حتی نفوذ هم در آن اتفاق نخواهد افتاد.

این تجربه از کجا آمده؟  اگر گروه ما را بشناسید میدانید که حدود 28 سال در زمینه ساخت آکواریوم های بزرگ سابقه داریم و آکواریوم های زیادی با حجم 300 هزار لیتر یا 500 هزار لیتر که از یک استخر عملاً بزرگتر است، داریم.

دیتیل هایی که ما در آکواریوم های آب شور بزرگ با آن دیواره های غیر شفاف را انجام میدادیم، همان دیتیلی است که امروزه از آن در ساخت استخر در طبقات استفاده میکنیم و به شدت سبک سازی میکنیم و در عین یک آب بندی که حدقال 50 سال آب بنده و در عین سبک بودن، یک آب بندی که حداقل 50 سال آب بند است را اجرا میکنیم. آکوا از ابتدا توجه خاصی به این مسئله داشته و در تمامی پروژه ها تنها یک بار آب بندی انجام شده است. در نهایت وجه های شفاف را هم اجرا و آب بندی میکنیم و یک کار کامل به شما تحویل میدهیم.

روش اصولی ساخت استخرهای شیشه ای

استخرهای شیشه ای

ساخت استخر شیشه ای در ایران امروزه به یک کالای خیلی لوکس و مدرن در خانه های جدید تبدیل شده است و اکثر معماران و سازنده ها ترجیح می دهند در صورتی که مالک بتواند از پس هزینه های مالی پروژه بر بیاید برای زیبایی کار خود این استخر زیبا را پیاده سازی نمایند.

پس متوجه میشویم که امروزه استفاده از استخر به دلیل وجود نیاز های مختلف در میان مردم امری حیاتی است.حال باید نظر شما را به این نکته جلب کنیم که با وجود پیشرفت در تمامی حوزه های تکنولوژی و رفاهی در میان مردم، آیا در حوزه ساخت استخر و تجهیزات وابسته به آن نیز نسبت به گذشته تغییراتی ایجاد شده است؟پاسخ به این سوال قطعا بله است.در گذشته ساخت استخر های تفریح در ایران با استفاده از تجهیزات ساده ای مانند لوله کشی هایی برای تخلیه، ورود آب سرد و فاضلاب و… انجام می شد.

اما اکنون هم جهت با پیشرفت های به دست آمده در زمینه ی تجهیزات و تاسیسات ارائه شده برای ساخت استخر شیشه ای و وجوه شفاف در ایران نیز دارای مزایا و ویژگی های خاصی بوده و پاسخگوی توقعات افراد هستند.روش اصولی ساخت استخرهای شیشه ای
روش اصولی ساخت استخرهای شیشه ای

روش اصولی ساخت استخرهای شیشه ای

روش اصولی ساخت استخرهای شیشه ای

ما وجه شفاف را در کف یا دیواره استخر اجرا میکنیم و سوال زیادی که در مشاوره ها خیلی پرسیده میشود این است که آیا کل کاسه استخر را هم اجرا میکنید؟ آیا همه خدمات را پوشش میدهید؟

ترجیح گروه ما این است که وارد این بخش ها نشویم و با پیمانکارهایی که شما در پروژه برای اجرای کاسه یا سیستم فیلتر یا هر بخش دیگری دارید همکاری بکنیم و دیتیل هایی را به آن ها ارائه بدهیم و نظارت بکنیم که در نهایت وجوه شفاف ما به بهترین شکل روی آن کاسه نصب شود و یک کار فنی و مهندسی و در عین حال معماری و مینیمال را داشته باشیم.

سبک سازی

اما پروژه هایی را داریم که یک مقدار خاص تر هستند، مخصوصا در استخر طبقات ما یک سولوشن و راه حل خیلی خوبی داریم. در طبقات به راحتی ما میتوانیم تا یک پانزدهم بارگذاری وجوه شفاف را کم بکنیم. برای مثال اگر شما استخری که دارید میسازید حجم آرماتور بندی و بتن ریزی آن عددی در حدود 100 تن باشد، ما میتوانیم آن را به عددی حدود 5تن کاهش بدهیم. و جدا از آن میتوانیم یک آب بندی صد در صدی به شما ارائه دهیم.

روش اصولی ساخت استخرهای شیشه ای

آب بندی و نفوذ ناپذیری

معمولا در دیتیل های استخر های دفنی که با افزودنی های بتن یا متریال هایی که بعدا به عنوان پوشش روی دیواره ها کار میشوند، آب بندی انجام میشود، شما هیچوقت به آب بند صد در صد نمیرسید اما چون استخر دفنی است اتفاق خاصی نمیفتد.

وقتی شما استخر را در طبقات اجرا میکنید نه تنها آب بند آن باید صد در صد باشد، بلکه نفوذ هم نباید اتفاق بیفتد. چون برای مثال شما اگر دارید در طبقه دهم استخر اجرا میکنید و نفوذ اتفاق بیوفتد، از سقف طبقه پایین همیشه شوره خواهید داشت. اینجا ما یک آب بندی صد در صدی میتوانیم برای شما انجام بدهیم یعنی آب بندی که حتی نفوذ هم در آن اتفاق نخواهد افتاد.

این تجربه از کجا آمده؟  اگر گروه ما را بشناسید میدانید که حدود 28 سال در زمینه ساخت آکواریوم های بزرگ سابقه داریم و آکواریوم های زیادی با حجم 300 هزار لیتر یا 500 هزار لیتر که از یک استخر عملاً بزرگتر است، داریم.

دیتیل هایی که ما در آکواریوم های آب شور بزرگ با آن دیواره های غیر شفاف را انجام میدادیم، همان دیتیلی است که امروزه از آن در ساخت استخر در طبقات استفاده میکنیم و به شدت سبک سازی میکنیم و در عین یک آب بندی که حدقال 50 سال آب بنده و در عین سبک بودن، یک آب بندی که حداقل 50 سال آب بند است را اجرا میکنیم. آکوا از ابتدا توجه خاصی به این مسئله داشته و در تمامی پروژه ها تنها یک بار آب بندی انجام شده است. در نهایت وجه های شفاف را هم اجرا و آب بندی میکنیم و یک کار کامل به شما تحویل میدهیم.

روش اصولی ساخت استخرهای شیشه ای

استخرهای شیشه ای

ساخت استخر شیشه ای در ایران امروزه به یک کالای خیلی لوکس و مدرن در خانه های جدید تبدیل شده است و اکثر معماران و سازنده ها ترجیح می دهند در صورتی که مالک بتواند از پس هزینه های مالی پروژه بر بیاید برای زیبایی کار خود این استخر زیبا را پیاده سازی نمایند.

پس متوجه میشویم که امروزه استفاده از استخر به دلیل وجود نیاز های مختلف در میان مردم امری حیاتی است.حال باید نظر شما را به این نکته جلب کنیم که با وجود پیشرفت در تمامی حوزه های تکنولوژی و رفاهی در میان مردم، آیا در حوزه ساخت استخر و تجهیزات وابسته به آن نیز نسبت به گذشته تغییراتی ایجاد شده است؟پاسخ به این سوال قطعا بله است.در گذشته ساخت استخر های تفریح در ایران با استفاده از تجهیزات ساده ای مانند لوله کشی هایی برای تخلیه، ورود آب سرد و فاضلاب و… انجام می شد.

اما اکنون هم جهت با پیشرفت های به دست آمده در زمینه ی تجهیزات و تاسیسات ارائه شده برای ساخت استخر شیشه ای و وجوه شفاف در ایران نیز دارای مزایا و ویژگی های خاصی بوده و پاسخگوی توقعات افراد هستند.روش اصولی ساخت استخرهای شیشه ای