دکوراسیون با کمترین هزینه و تغییراتی درست

دکوراسیون با کمترین هزینه

زمانی که فکر تغییر دکوراسیون به ذهن می آید، بالا بودن هزینه ها ما را از انجام این تغییرات باز می دارد. اما همیشه لازم نیست هزینه زیادی را متقبل شد و می توان با انجام کارهایی با کمترین هزینه فضایی که در آن زندگی می کنیم را به مطلوب ترین حالت در بیاوریم. با انجام چند کار ساده می توانید فضای خانه را به میل خود تغییر دهید.

در خانه چرخی بزنید

وسایل خانه  را مورد بررسی قرار دهید و از آنهایی که احتیاج به تعمیرات دارند لیست بردارید.

از وسایل خانه عکس بگیرید

این کار باعث می شود که در صورتی که نیاز به جابه جایی مبلمان داشته باشید می توانید عکس آن را در محل مورد نظر برده تصویر آن را تجسم کنید.

قانون جابه جایی

اگر مبلمان و یا آیتم دکوراتیوی از فضای خانه با ایده شما جور نیست آن را حتما جابه جا کنید و در اتاق یا فضای دیگری قرار دهید . می توانید اگر قابل رنگ آمیزی بود ، تغییر رنگ دهید و یا رویه آن قابل تعویض بود حتما این کار را انجام دهید .

حال به چند ایده خلاقانه در فضاهای مختلف خانه می پردازیم که بدون نیاز به هزینه به زیباترین شکل اجرا شده اند .

به تخت خواب قدیمی روحی تازه دهید

با تغییر در روتختی و یا اضافه کردن کوسن های متنوع می توانید شکل تازه ای به تخت دهید و یا حتی با رنگ کردن آن می توانید تغییری اساسی ایجاد کنید.

دکوراسیون با کمترین هزینه

دیوارها را با ظروف تزیین کنید

اگر برای خرید تابلو نمی خواهید هزینه کنید به سراغ کابینت آشپزخانه بروید . ظروف قدیمی که دیگر از آن استفاده نمی کنید وی تواند بهترین گزینه برای قرار گیری بر روی دیوار باشد .

دکوراسیون با کمترین هزینه

اشیای بلااستفاده را دریابید

اگر نیمکتی بلااستفاده در خانه دارید می توانید به بهترین نحو از آن استفاده کنید .

پشت مبلمان معمولا زیبا به نظر نمی آید می توانید با قرار دادن نیمکت ساده فضای زیبایی ایجاد کنید. روی نیمکت را با شمعدان و اکسسوری زیبا تزیین کنید .

دکوراسیون با کمترین هزینه

اگر پنجره قدیمی و کهنه ای در انبار و یا زیرزمین خانه دارید دور نریزید! این پنجره می توانید یک قاب عکس خوب برای اتاق شما باشد .

پنجره را رنگ زده و به دیوار نصب کنید ، عکس های خانوادگی را با سلیقه در بین تقسیم بندی قاب قرار دهید .

دکوراسیون با کمترین هزینه

اگر در منزل به میز کار نیاز دارید می توانید از میز غذاخوری قدیمی و یا میز صبحانه خوری استفاده کنید.

برای ایجاد تنوع و صرفه جویی در هزینه ها می توانید کاربری وسایل قدیمی را تغییر دهید ، با رنگ آمیزی کردن آنها و یا جابه جا کردن در فضاهای مختلف این تغییر را ایجاد کنید .

منبع یومی خانه
دکوراسیون با کمترین هزینه

دکوراسیون با کمترین هزینه و تغییراتی درست

دکوراسیون با کمترین هزینه

زمانی که فکر تغییر دکوراسیون به ذهن می آید، بالا بودن هزینه ها ما را از انجام این تغییرات باز می دارد. اما همیشه لازم نیست هزینه زیادی را متقبل شد و می توان با انجام کارهایی با کمترین هزینه فضایی که در آن زندگی می کنیم را به مطلوب ترین حالت در بیاوریم. با انجام چند کار ساده می توانید فضای خانه را به میل خود تغییر دهید.

در خانه چرخی بزنید

وسایل خانه  را مورد بررسی قرار دهید و از آنهایی که احتیاج به تعمیرات دارند لیست بردارید.

از وسایل خانه عکس بگیرید

این کار باعث می شود که در صورتی که نیاز به جابه جایی مبلمان داشته باشید می توانید عکس آن را در محل مورد نظر برده تصویر آن را تجسم کنید.

قانون جابه جایی

اگر مبلمان و یا آیتم دکوراتیوی از فضای خانه با ایده شما جور نیست آن را حتما جابه جا کنید و در اتاق یا فضای دیگری قرار دهید . می توانید اگر قابل رنگ آمیزی بود ، تغییر رنگ دهید و یا رویه آن قابل تعویض بود حتما این کار را انجام دهید .

حال به چند ایده خلاقانه در فضاهای مختلف خانه می پردازیم که بدون نیاز به هزینه به زیباترین شکل اجرا شده اند .

به تخت خواب قدیمی روحی تازه دهید

با تغییر در روتختی و یا اضافه کردن کوسن های متنوع می توانید شکل تازه ای به تخت دهید و یا حتی با رنگ کردن آن می توانید تغییری اساسی ایجاد کنید.

دکوراسیون با کمترین هزینه

دیوارها را با ظروف تزیین کنید

اگر برای خرید تابلو نمی خواهید هزینه کنید به سراغ کابینت آشپزخانه بروید . ظروف قدیمی که دیگر از آن استفاده نمی کنید وی تواند بهترین گزینه برای قرار گیری بر روی دیوار باشد .

دکوراسیون با کمترین هزینه

اشیای بلااستفاده را دریابید

اگر نیمکتی بلااستفاده در خانه دارید می توانید به بهترین نحو از آن استفاده کنید .

پشت مبلمان معمولا زیبا به نظر نمی آید می توانید با قرار دادن نیمکت ساده فضای زیبایی ایجاد کنید. روی نیمکت را با شمعدان و اکسسوری زیبا تزیین کنید .

دکوراسیون با کمترین هزینه

اگر پنجره قدیمی و کهنه ای در انبار و یا زیرزمین خانه دارید دور نریزید! این پنجره می توانید یک قاب عکس خوب برای اتاق شما باشد .

پنجره را رنگ زده و به دیوار نصب کنید ، عکس های خانوادگی را با سلیقه در بین تقسیم بندی قاب قرار دهید .

دکوراسیون با کمترین هزینه

اگر در منزل به میز کار نیاز دارید می توانید از میز غذاخوری قدیمی و یا میز صبحانه خوری استفاده کنید.

برای ایجاد تنوع و صرفه جویی در هزینه ها می توانید کاربری وسایل قدیمی را تغییر دهید ، با رنگ آمیزی کردن آنها و یا جابه جا کردن در فضاهای مختلف این تغییر را ایجاد کنید .

منبع یومی خانه