حمام دریایی کاستراپ دانمارک

حمام دریایی

معماران:

دفتر معماری معماران سفید White arkitekter AB

محل:

Kastrup، دانمارک

مهندسی:

مهندسین مشاور   NIRAS و Planners A/S

پیمانکار:

کپنهاگ Dykkerentreprise A/S

سال پروژه:

2004

حمام دریایی

حمام دریایی یک بخش متمرکز و زنده را در اسکله جدید دریایی شهر کاستراپ بوجود آورده است. این پروژه شامل ساختمان اصلی در آب، ساحل جدید و یک ساختمان خدماتی در کنار سرویس بهداشتی و اتاق تعویض لباس برای معلولین است.

جبهه چوبی این حمام بازدیدکنندگان را به یک سیر دایره ای راهنمایی می کند و با حرکت در این مسیر به تدریج بالا می روند تا آخر به یک سکوی پرش با ارتفاع 5 متر از سطح آب ختم می شود. مصالح به کار رفته نوعی چوب مقاوم در برابر آب دریاست.

حمام دریایی در حدود یک متر بالاتر از آب قرار دارد و بار ساختمان در اطراف آن پراکنده شده است. این ساختمان شامل عرشه چوبی به مساحت 870 متر مربع، 70 متر مربع اتاق تعویض لباس و 90 متر مربع ساختمان های سرویس بر روی زمین است.

حمام دریایی

حمام به عنوان ترکیبی دینامیکی و مجسمه مانند است که از ساحل، دریا و هوا دیده می شود. این مجسمه به تدریج تغییر می کند و بیننده در اطراف آن حرکت می کند.

شکل دایره ای یک محیط داخلی متمرکزی را ایجاد می کند، که پناهگاهی در برابر بادها و نور مستقیم خورشید است. شکل دایره ای به سمت زمین باز می شود تا به ساحل وصل شود و بازدیدکنندگان را به داخل دعوت کند. نیمکت پیوسته که در امتداد بنا ایجاد شده است فضای اضافی برای استراحت و تفریح ایجاد می کند.

حمام دریایی هزینه ورودی ندارد و در همه حال به روی عموم باز است. حمام به گونه ای طراحی شده است که به عنوان یک فضای غیر رسمی برای انجام فعالیت های ورزشی مورد استفاده قرار گیرد. فضاهایی برای شنای آرام غروب و حتی ورزش و هیاهو در نظر گرفته شده است. طراحی به گونه ایست که افراد مسن و جوان بتوانند به یک اندازه از آن بهره ببرند. رمپ ها و سایز تجهیزات باعث می شوند تا افراد توانایی کم حرکتی هم بتوانند از همه فضا استفاده کنند.

حمام دریایی

نورپردازی این بنا علاوه بر کاربری و ایمنی بازدیدکنندگان، ارائه یک تجربه چشمگیر از این محل در شب ها و در فصول تاریک را می دهد.

روشنایی به گونه ای طراحی شده است تا بر روی طراحی مجسمه مانند تاکید کند. مهمترین عنصر نورپردازی، مجموعه ای از نورپردازی های بزرگ است که نور آنها بخش اصلی دیوار را روشن می کند. انعکاس نور این دیوارها و سپس به طور غیر مستقیم تمام فضا را روشن می کند و شکل پویای آن را می توان از محیط اطراف مشاهده کرد.

ترجمه و تألیف از تیم تولید محتوای آب‌سُکون
حمام دریایی

 

 

 

حمام دریایی کاستراپ دانمارک

حمام دریایی

معماران:

دفتر معماری معماران سفید White arkitekter AB

محل:

Kastrup، دانمارک

مهندسی:

مهندسین مشاور   NIRAS و Planners A/S

پیمانکار:

کپنهاگ Dykkerentreprise A/S

سال پروژه:

2004

حمام دریایی

حمام دریایی یک بخش متمرکز و زنده را در اسکله جدید دریایی شهر کاستراپ بوجود آورده است. این پروژه شامل ساختمان اصلی در آب، ساحل جدید و یک ساختمان خدماتی در کنار سرویس بهداشتی و اتاق تعویض لباس برای معلولین است.

جبهه چوبی این حمام بازدیدکنندگان را به یک سیر دایره ای راهنمایی می کند و با حرکت در این مسیر به تدریج بالا می روند تا آخر به یک سکوی پرش با ارتفاع 5 متر از سطح آب ختم می شود. مصالح به کار رفته نوعی چوب مقاوم در برابر آب دریاست.

حمام دریایی در حدود یک متر بالاتر از آب قرار دارد و بار ساختمان در اطراف آن پراکنده شده است. این ساختمان شامل عرشه چوبی به مساحت 870 متر مربع، 70 متر مربع اتاق تعویض لباس و 90 متر مربع ساختمان های سرویس بر روی زمین است.

حمام دریایی

حمام به عنوان ترکیبی دینامیکی و مجسمه مانند است که از ساحل، دریا و هوا دیده می شود. این مجسمه به تدریج تغییر می کند و بیننده در اطراف آن حرکت می کند.

شکل دایره ای یک محیط داخلی متمرکزی را ایجاد می کند، که پناهگاهی در برابر بادها و نور مستقیم خورشید است. شکل دایره ای به سمت زمین باز می شود تا به ساحل وصل شود و بازدیدکنندگان را به داخل دعوت کند. نیمکت پیوسته که در امتداد بنا ایجاد شده است فضای اضافی برای استراحت و تفریح ایجاد می کند.

حمام دریایی هزینه ورودی ندارد و در همه حال به روی عموم باز است. حمام به گونه ای طراحی شده است که به عنوان یک فضای غیر رسمی برای انجام فعالیت های ورزشی مورد استفاده قرار گیرد. فضاهایی برای شنای آرام غروب و حتی ورزش و هیاهو در نظر گرفته شده است. طراحی به گونه ایست که افراد مسن و جوان بتوانند به یک اندازه از آن بهره ببرند. رمپ ها و سایز تجهیزات باعث می شوند تا افراد توانایی کم حرکتی هم بتوانند از همه فضا استفاده کنند.

حمام دریایی

نورپردازی این بنا علاوه بر کاربری و ایمنی بازدیدکنندگان، ارائه یک تجربه چشمگیر از این محل در شب ها و در فصول تاریک را می دهد.

روشنایی به گونه ای طراحی شده است تا بر روی طراحی مجسمه مانند تاکید کند. مهمترین عنصر نورپردازی، مجموعه ای از نورپردازی های بزرگ است که نور آنها بخش اصلی دیوار را روشن می کند. انعکاس نور این دیوارها و سپس به طور غیر مستقیم تمام فضا را روشن می کند و شکل پویای آن را می توان از محیط اطراف مشاهده کرد.

ترجمه و تألیف از تیم تولید محتوای آب‌سُکون