افسانه‌های رایج درباره‌ی گلدفیش

افسانه‌های رایج درباره‌ی گلدفیش

گلدفیش‌ها از جمله ماهی‌هایی هستند که مطالعات و دانسته‌ها پیرامون آن‌ها فراوان است.

این مساله احتمالا به علت پرطرفدار بودن آن‌هاست. با این حال هنوز هم افسانه‌های غلط زیادی پیرامون آن‌ها میان مردم وجود دارد.

برای مثال آیا واقعا حافظه‌ی گلدفیش تنها 3 ثانیه گنجایش دارد؟ این یکی از معمول‌ترین “حقایق” پیرامون گلدفیش است که صد البته کاملا اشتباه است!

در ادامه برخی از این افسانه‌های رایج را بیان می‌کنیم و به علاوه واقعیت پنهان شده پشت این قصه‌ها را هم به شما می‌گوییم:

1.  گلدفیش تنها 3 ثانیه حافظه دارد.

 این دروغ رایج درباره‌ی گلدفیش معمولا برای توجیه نگه‌داری این ماهی در تُنگ‌های کوچک و آزاردهنده به کار می‌رود.

حال آن‌که گلدفیش محیط زندگی خود و ماهی‌های دیگر اطرافش را بهخوبی می‌شناسد و حتی دفعاتی که غذا دریافت می‌کند .

کسی را که به او غذا می‌دهد، به یاد می‌آورد و حداقل برای 3 ماه خاطراتش را نگه می‌دارد. دانشمندان ثابت کرده‌اند که حافظه‌ی

گلدفیش به هیچ وجه به این کوتاهی نیست و مدت به خاطرسپاری آن‌ها می‌تواند به 5 ماه هم برسد.

دست کم دو پژوهش جداگانه درباره‌ی حافظه‌ی گلدفیش انجام شده است.

در پژوهش اول دانشمندان یک اهرم به ظرف محیط زندگی ماهی اضافه کردند که هنگام فشرده شدن غذا آزادمی‌کرد.

پس از آن‌که گلدفیش برای اولین بار یاد می‌گرفت آن را بفشارد، به طور منظم به سوی آن بازمی‌گشت تا غذای بیشتری دریافت کند.

جالب‌تر آن‌که گلدفیش حتی یاد می‌گرفت کهاهرم را در زمانی مشخص در طول روز تکان دهد.

چرا که محققان در مرحله‌ی بعد پژوهش اهرم را طوری تنظیم کردند که در بازه‌ای یک ساعته در روز غذا آزاد کند و.

ماهی هر روز دقیقا حول وحوش همان ساعت مقرر برای گرفتن غذا برمی‌گشت.

دومین تحقیق از صدا برای تربیت و آموزش ماهی استفاده کرد. هر بار که به ماهی غذا داده می‌شد.
یک صدای خاص را برایش پخش می‌کردند. کاری که باعث می‌شد ماهی غذا و آن صدا را
همراه هم درک کند. سپس برای حدود 5 ماه ماهی در محیط طبیعی قرار می‌گرفت و پس از 5 ماه مجددا صدا برایش پخش شد. ماهی با شنیدن صدا به مکان اصلی غذا خوردن خود
بازگشت. اگر واقعا گلدفیش حافظه‌ای 3 ثانیه‌ای داشت، هرگز فشردن اهرم برای گرفتن غذا را یاد نمی‌گرفت یا معنی صدا را به آماده بودن غذا تعبیر نمی‌کرد و آن را به خاطر
نمی‌سپرد. بنابراین این افسانه باطل است!
افسانه‌های رایج درباره‌ی گلدفیش

2.  گلدفیش‌ها نهایتا 2 سال زنده می‌مانند.

این مساله در صورتی که گلدفیش را در شرایط نامناسب و بدی نگه‌داری کنید، می‌تواند درست باشد.

اما اگر شرایط سالم و مطلوبی برایش فراهم کنید تا 10 سال می‌تواند زنده بماند. باید

به گلدفیش‌تان به چشم یک حیوان خانگی با عمر طولانی نگاه کنید، نه چیزی که قرار است در یک یا دو سال از زندگی شما برود.

3. گلدفیش‌ها گیاه‌خوارند.

درست است که در صورت لزوم گلدفیش صرفا با خوردن گیاه زنده می‌ماند و به همین دلیل گیاه‌خوار فرض می‌شود، اما گلدفیش‌ها در واقع همه‌چیزخوارند.

به این معنا که می‌توانند هم غذایگیاهی بخورند و هم مواد جانوری. گلدفیش‌ها ریزه‌خواری را دوست دارند و همان‌طور که گیاهان محل زندگی خود را می‌خورند.

هر چیز ریز دیگری را هم که کف آکواریوم و ظرف نگه‌داری یا

دریاچه‌ی محل زندگی‌شان پیدا کنند، می‌خورند.

غذایی که به عنوان غذای کامل گلدفیش در مغازه‌ها عرضه می‌شود، هر دو نوع غذای گیاهی و جانوری را شامل می‌شود.

4. گلدفیش‌ها تنها تُنگ کوچکی برای زندگی احتیاج دارند. بدون هیچ فیلتری.

تا حدود 10 سال پیش، نگه‌داری یک یا دو گلدفیش در یک ظرف کوچک بسیار معمول بود. بدون هیچ سیستم هوادهی، فیلتراسیون .

که تنها به تمیز کردن ظاهری و عوض کردن دستی آب آن اکتفا می‌شد.

گلدفیش دفع زیادی دارد. بسیار بیش از آن که یک تنگ کوچک تناسبی با کنترل آن داشته باشد و این ماهی در چنین شرایطی قطعا مدت طولانی زنده نمی‌ماند.

گلدفیش به حجم زیاد و کافی آب به عنوان خانه‌ی خود نیازمند است تا بتواند رفتار و شیوه‌ی طبیعی زندگی خود را داشته باشد و.

هم‌چنین فیلتراسیون و هوادهی مناسب تا آب پاکیزه وسالم بماند.

تنگ کوچک هرگز حتی برای کوچک‌ترین گلدفیش، خانه‌ی مناسبی نیست!
افسانه‌های رایج درباره‌ی گلدفیش

افسانه‌های رایج درباره‌ی گلدفیش

افسانه‌های رایج درباره‌ی گلدفیش

گلدفیش‌ها از جمله ماهی‌هایی هستند که مطالعات و دانسته‌ها پیرامون آن‌ها فراوان است.

این مساله احتمالا به علت پرطرفدار بودن آن‌هاست. با این حال هنوز هم افسانه‌های غلط زیادی پیرامون آن‌ها میان مردم وجود دارد.

برای مثال آیا واقعا حافظه‌ی گلدفیش تنها 3 ثانیه گنجایش دارد؟ این یکی از معمول‌ترین “حقایق” پیرامون گلدفیش است که صد البته کاملا اشتباه است!

در ادامه برخی از این افسانه‌های رایج را بیان می‌کنیم و به علاوه واقعیت پنهان شده پشت این قصه‌ها را هم به شما می‌گوییم:

1.  گلدفیش تنها 3 ثانیه حافظه دارد.

 این دروغ رایج درباره‌ی گلدفیش معمولا برای توجیه نگه‌داری این ماهی در تُنگ‌های کوچک و آزاردهنده به کار می‌رود.

حال آن‌که گلدفیش محیط زندگی خود و ماهی‌های دیگر اطرافش را بهخوبی می‌شناسد و حتی دفعاتی که غذا دریافت می‌کند .

کسی را که به او غذا می‌دهد، به یاد می‌آورد و حداقل برای 3 ماه خاطراتش را نگه می‌دارد. دانشمندان ثابت کرده‌اند که حافظه‌ی

گلدفیش به هیچ وجه به این کوتاهی نیست و مدت به خاطرسپاری آن‌ها می‌تواند به 5 ماه هم برسد.

دست کم دو پژوهش جداگانه درباره‌ی حافظه‌ی گلدفیش انجام شده است.

در پژوهش اول دانشمندان یک اهرم به ظرف محیط زندگی ماهی اضافه کردند که هنگام فشرده شدن غذا آزادمی‌کرد.

پس از آن‌که گلدفیش برای اولین بار یاد می‌گرفت آن را بفشارد، به طور منظم به سوی آن بازمی‌گشت تا غذای بیشتری دریافت کند.

جالب‌تر آن‌که گلدفیش حتی یاد می‌گرفت کهاهرم را در زمانی مشخص در طول روز تکان دهد.

چرا که محققان در مرحله‌ی بعد پژوهش اهرم را طوری تنظیم کردند که در بازه‌ای یک ساعته در روز غذا آزاد کند و.

ماهی هر روز دقیقا حول وحوش همان ساعت مقرر برای گرفتن غذا برمی‌گشت.

دومین تحقیق از صدا برای تربیت و آموزش ماهی استفاده کرد. هر بار که به ماهی غذا داده می‌شد.
یک صدای خاص را برایش پخش می‌کردند. کاری که باعث می‌شد ماهی غذا و آن صدا را
همراه هم درک کند. سپس برای حدود 5 ماه ماهی در محیط طبیعی قرار می‌گرفت و پس از 5 ماه مجددا صدا برایش پخش شد. ماهی با شنیدن صدا به مکان اصلی غذا خوردن خود
بازگشت. اگر واقعا گلدفیش حافظه‌ای 3 ثانیه‌ای داشت، هرگز فشردن اهرم برای گرفتن غذا را یاد نمی‌گرفت یا معنی صدا را به آماده بودن غذا تعبیر نمی‌کرد و آن را به خاطر
نمی‌سپرد. بنابراین این افسانه باطل است!
افسانه‌های رایج درباره‌ی گلدفیش

2.  گلدفیش‌ها نهایتا 2 سال زنده می‌مانند.

این مساله در صورتی که گلدفیش را در شرایط نامناسب و بدی نگه‌داری کنید، می‌تواند درست باشد.

اما اگر شرایط سالم و مطلوبی برایش فراهم کنید تا 10 سال می‌تواند زنده بماند. باید

به گلدفیش‌تان به چشم یک حیوان خانگی با عمر طولانی نگاه کنید، نه چیزی که قرار است در یک یا دو سال از زندگی شما برود.

3. گلدفیش‌ها گیاه‌خوارند.

درست است که در صورت لزوم گلدفیش صرفا با خوردن گیاه زنده می‌ماند و به همین دلیل گیاه‌خوار فرض می‌شود، اما گلدفیش‌ها در واقع همه‌چیزخوارند.

به این معنا که می‌توانند هم غذایگیاهی بخورند و هم مواد جانوری. گلدفیش‌ها ریزه‌خواری را دوست دارند و همان‌طور که گیاهان محل زندگی خود را می‌خورند.

هر چیز ریز دیگری را هم که کف آکواریوم و ظرف نگه‌داری یا

دریاچه‌ی محل زندگی‌شان پیدا کنند، می‌خورند.

غذایی که به عنوان غذای کامل گلدفیش در مغازه‌ها عرضه می‌شود، هر دو نوع غذای گیاهی و جانوری را شامل می‌شود.

4. گلدفیش‌ها تنها تُنگ کوچکی برای زندگی احتیاج دارند. بدون هیچ فیلتری.

تا حدود 10 سال پیش، نگه‌داری یک یا دو گلدفیش در یک ظرف کوچک بسیار معمول بود. بدون هیچ سیستم هوادهی، فیلتراسیون .

که تنها به تمیز کردن ظاهری و عوض کردن دستی آب آن اکتفا می‌شد.

گلدفیش دفع زیادی دارد. بسیار بیش از آن که یک تنگ کوچک تناسبی با کنترل آن داشته باشد و این ماهی در چنین شرایطی قطعا مدت طولانی زنده نمی‌ماند.

گلدفیش به حجم زیاد و کافی آب به عنوان خانه‌ی خود نیازمند است تا بتواند رفتار و شیوه‌ی طبیعی زندگی خود را داشته باشد و.

هم‌چنین فیلتراسیون و هوادهی مناسب تا آب پاکیزه وسالم بماند.

تنگ کوچک هرگز حتی برای کوچک‌ترین گلدفیش، خانه‌ی مناسبی نیست!