آرووانا، ماهی‌ای از بهشت و زیبا برای آکواریوم

آرووانا، ماهی‌ای از بهشت

افسانه‌های زیادی در مورد آرووانا وجود دارد. افسانه‌هایی در مورد بیمار شدن آرووانا در زمان بیماری صاحبش و در نتیجه،

بهبودی صاحب آرووانا به این دلیل. داستان‌هایی در مورد اینکه این ماهی حیرت‌انگیز جان خودش را فدا می‌کند تا صاحبش زنده بماند.

افرادی که به سراغ آرووانا می‌روند و با دوستداران این ماهی ارتباط پیدا می‌کنند اغلب داستان‌های عجیبی می‌شنوند.

آکواریوم

از مرگ صاحب یک آرووانا درست بعد از اینکه آرووانا خودش را از آکواریوم به بیرون پرتاب کرده بود

یا داستان‌هایی که پایان بهتری دارند. مثل داستان آن فردی که به طور معجزه‌آسایی از یک مرگ حتمی ‌در تصادف رانندگی نجات پیدا کرد

و بعد از اینکه به خانه آمد متوجه شد که آرووانایش تقریبا در همان زمان جان داده بوده ‌است.

باور بسیاری از این داستان‌ها کار ساده‌ای نیست.

اما اگر جمله‌ی گالادریل اِلف ‌بانوی رمان ارباب حلقه‌ها، را به یاد بیاوریم: “تاریخ، افسانه می‌شود

و افسانه اسطوره یا داستانی وهم‌آلود.”، به خوبی متوجه می‌شویم که هر داستان غیرواقعی‌ای، حامل مفاهیم و مضامینی حقیقی است.

چرا راه دور برویم. فردوسی بزرگ نیز بسیاری از داستان‌هایش با جهان واقع ارتباط مستقیمی‌ نداشته،

اما او خود در مورد اسطوره‌ها و افسانه‌هایی که در شاهنامه به ذکر آن‌ها می‌پردازد، می‌گوید:

” تو آن را دروغ و فسانه مدان                                                  به یکسان روشدِ زمانه مخوان

ازو هر چه اندر خورد با خرد                                                   دگر بر ره رمز و معنی برد “

آرووانا، ماهی‌ای از بهشت

اما افسانه‌ی آرووانا

اما افسانه‌ی آرووانا ریشه در چه چیزی دارد؟

برای جواب این پرسش بهتر است به قرن‌ها قبل بازگردیم. زمانی که ناشناخته‌ها حکم خدایگان و مقدسات را بازی می‌کردند.

خدای رعد و برق، دیو خشک‌سالی، اژدهای محافظ یا اژدهای ویرانی و… باورهای رایجی در بین مردم بوده‌اند.

مردم چین در آن زمان معتقد بوده‌اند که اژدهاها در برابر ویرانی و نابودی از مردم محافظت می‌کنند.

آن‌ها معتقد بودند که اگر فردی یک اژدها را ببیند، بخت به او روتابانده است،

چرا که این شانس نصیب هر کسی نمی‌شود و دیدن اژدها به ندرت اتفاق می‌افتد.

در این باور اژدها موجود بسیار قدرتمندی به حساب می‌آید، موجودی که می‌تواند تمام خواسته‌ها و آرزوهای شما را برآورده کند.

اژدها نماد خوش شانسی، قدرت و استقامت است. اژدها موجودی است

که در فرهنگ چین و بسیاری از فرهنگ‌های شرق آسیایی نماد سعادت و اقبال شمرده می‌شود.

آرووانا، ماهی‌ای از بهشت

یکی از دلایلی که چینی‌ها سال نوی خود را با رقص اژدها جشن می‌گیرند، همین امر است. این رقص شیاطین را پس می‌راند و شانس و اقبال به همراه خود می‌آورد.

احتمالا به دلیل مشابهت فیزیکی آرووانا و دلایل تاریخ دیگری که ما به خاطر کمبود منابع از آن‌ها بی‌اطلاع هستیم، آرووانا، اژدها ماهی خوانده می‌شود. نگاهی دقیق به فیزیک آرووانا ما را متوجه تشابهات آن با تصاویری که

از اژدهاها در ذهن داریم، می‌کند. هر دوی این موجودات بدن کشیده‌ای دارند، هر دو حس‌گری زائده مانند در دهان و یا جلوی دهان خود دارند و مقیاس اجزای بدنشان تا حدودی با هم مطابقت می‌کند.

آرووانا و افسانه‌ی پیشرفت

بسیاری از صاحبان کسب و کارهای مختلف در دفاتر یا منزل خود آرووانا نگه می‌دارند چرا که معتقدند آن‌ها باعث رشد و شکوفایی کارشان می‌شوند.

خیلی‌ها معتقدند به دلیل اینکه دهان این ماهی‌ها رو به بالا است و از سطح آب تغذیه می‌کنند، آن‌ها نماد حرکت رو به بالا و سعادت هستند. همچنین بسیاری بر این باور هستند که بهتر است از 9 آرووانا همزمان نگهداری کرد. رنگ‌های متنوع این ماهی باعث شده است که این ماهی به 9 نوع تقسیم شود. ترکیب رنگی این ماهی‌ها نیز تا حدودی تداعی‌کننده‌ی رنگ اژدهاها است. یکی دیگر از دلایل انتخاب این عدد آن است که آرووانا‌ها تمثیل 9 اژدهای محافظ موجود در فرهنگ و اساطیر چین هستند.

ریشه‌ی نام آرووانا

بسیاری معتقدند که نام آرووانا از نیروانا گرفته شده و این ماهی، ماهی بهشتی است.
آرووانا، ماهی‌ای از بهشت

آرووانا، ماهی‌ای از بهشت و زیبا برای آکواریوم

آرووانا، ماهی‌ای از بهشت

افسانه‌های زیادی در مورد آرووانا وجود دارد. افسانه‌هایی در مورد بیمار شدن آرووانا در زمان بیماری صاحبش و در نتیجه،

بهبودی صاحب آرووانا به این دلیل. داستان‌هایی در مورد اینکه این ماهی حیرت‌انگیز جان خودش را فدا می‌کند تا صاحبش زنده بماند.

افرادی که به سراغ آرووانا می‌روند و با دوستداران این ماهی ارتباط پیدا می‌کنند اغلب داستان‌های عجیبی می‌شنوند.

آکواریوم

از مرگ صاحب یک آرووانا درست بعد از اینکه آرووانا خودش را از آکواریوم به بیرون پرتاب کرده بود

یا داستان‌هایی که پایان بهتری دارند. مثل داستان آن فردی که به طور معجزه‌آسایی از یک مرگ حتمی ‌در تصادف رانندگی نجات پیدا کرد

و بعد از اینکه به خانه آمد متوجه شد که آرووانایش تقریبا در همان زمان جان داده بوده ‌است.

باور بسیاری از این داستان‌ها کار ساده‌ای نیست.

اما اگر جمله‌ی گالادریل اِلف ‌بانوی رمان ارباب حلقه‌ها، را به یاد بیاوریم: “تاریخ، افسانه می‌شود

و افسانه اسطوره یا داستانی وهم‌آلود.”، به خوبی متوجه می‌شویم که هر داستان غیرواقعی‌ای، حامل مفاهیم و مضامینی حقیقی است.

چرا راه دور برویم. فردوسی بزرگ نیز بسیاری از داستان‌هایش با جهان واقع ارتباط مستقیمی‌ نداشته،

اما او خود در مورد اسطوره‌ها و افسانه‌هایی که در شاهنامه به ذکر آن‌ها می‌پردازد، می‌گوید:

” تو آن را دروغ و فسانه مدان                                                  به یکسان روشدِ زمانه مخوان

ازو هر چه اندر خورد با خرد                                                   دگر بر ره رمز و معنی برد “

آرووانا، ماهی‌ای از بهشت

اما افسانه‌ی آرووانا

اما افسانه‌ی آرووانا ریشه در چه چیزی دارد؟

برای جواب این پرسش بهتر است به قرن‌ها قبل بازگردیم. زمانی که ناشناخته‌ها حکم خدایگان و مقدسات را بازی می‌کردند.

خدای رعد و برق، دیو خشک‌سالی، اژدهای محافظ یا اژدهای ویرانی و… باورهای رایجی در بین مردم بوده‌اند.

مردم چین در آن زمان معتقد بوده‌اند که اژدهاها در برابر ویرانی و نابودی از مردم محافظت می‌کنند.

آن‌ها معتقد بودند که اگر فردی یک اژدها را ببیند، بخت به او روتابانده است،

چرا که این شانس نصیب هر کسی نمی‌شود و دیدن اژدها به ندرت اتفاق می‌افتد.

در این باور اژدها موجود بسیار قدرتمندی به حساب می‌آید، موجودی که می‌تواند تمام خواسته‌ها و آرزوهای شما را برآورده کند.

اژدها نماد خوش شانسی، قدرت و استقامت است. اژدها موجودی است

که در فرهنگ چین و بسیاری از فرهنگ‌های شرق آسیایی نماد سعادت و اقبال شمرده می‌شود.

آرووانا، ماهی‌ای از بهشت

یکی از دلایلی که چینی‌ها سال نوی خود را با رقص اژدها جشن می‌گیرند، همین امر است. این رقص شیاطین را پس می‌راند و شانس و اقبال به همراه خود می‌آورد.

احتمالا به دلیل مشابهت فیزیکی آرووانا و دلایل تاریخ دیگری که ما به خاطر کمبود منابع از آن‌ها بی‌اطلاع هستیم، آرووانا، اژدها ماهی خوانده می‌شود. نگاهی دقیق به فیزیک آرووانا ما را متوجه تشابهات آن با تصاویری که

از اژدهاها در ذهن داریم، می‌کند. هر دوی این موجودات بدن کشیده‌ای دارند، هر دو حس‌گری زائده مانند در دهان و یا جلوی دهان خود دارند و مقیاس اجزای بدنشان تا حدودی با هم مطابقت می‌کند.

آرووانا و افسانه‌ی پیشرفت

بسیاری از صاحبان کسب و کارهای مختلف در دفاتر یا منزل خود آرووانا نگه می‌دارند چرا که معتقدند آن‌ها باعث رشد و شکوفایی کارشان می‌شوند.

خیلی‌ها معتقدند به دلیل اینکه دهان این ماهی‌ها رو به بالا است و از سطح آب تغذیه می‌کنند، آن‌ها نماد حرکت رو به بالا و سعادت هستند. همچنین بسیاری بر این باور هستند که بهتر است از 9 آرووانا همزمان نگهداری کرد. رنگ‌های متنوع این ماهی باعث شده است که این ماهی به 9 نوع تقسیم شود. ترکیب رنگی این ماهی‌ها نیز تا حدودی تداعی‌کننده‌ی رنگ اژدهاها است. یکی دیگر از دلایل انتخاب این عدد آن است که آرووانا‌ها تمثیل 9 اژدهای محافظ موجود در فرهنگ و اساطیر چین هستند.

ریشه‌ی نام آرووانا

بسیاری معتقدند که نام آرووانا از نیروانا گرفته شده و این ماهی، ماهی بهشتی است.